Μπορείτε να μας βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:
ΦΕΙΔΙΟΥ 7,  10678 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-383-2963, 210-383-6688
ΦΑΞ: 210-383-0042

e-mail: nomikimatia@gmail.com

ΦΕΙΔΙΟΥ 7  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10678

Τηλέφωνα:  210-383-6688,  210-383-2963

φαξ: 210-383-0042   e-mail: nomikimatia@gmail.com