Το γραφείο μας εξειδικεύεται στους κατωτέρω τομείς:

Αστικό δίκαιο ( ενοχικό, εμπράγματο, κληρονομικό, εργατικό)

Εμπορικό δίκαιο (δίκαιο σημάτων)

Διοικητικό δίκαιο (δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων)


ΦΕΙΔΙΟΥ 7  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10678

Τηλέφωνα:  210-383-6688,  210-383-2963

φαξ: 210-383-0042   e-mail: nomikimatia@gmail.com